Barnehagene er den klart største vinneren i statsbudsjettet som legges fram fredag med 3,2 milliarder mer i øremerkede midler, skriver VG Nett.

Det skal ifølge regjeringens beregninger gi barnehageplass til 15.800 barn.

Øker maksprisen

Men samtidig løper regjeringen fra et av barnehageløftene.

I Soria Moria-erklæringen lovte regjeringen at maksprisen skulle reduseres til 1.750 kroner innen utgangen av 2007. Men neste år økes prisen med 80 kroner til 2.330 kroner.

Ifølge VG Nett skal 1,24 milliarder gå til bygging av nye barnehageplasser. Det skal holde til 19.300 nye plasser, noe som vil føre til at 15.800 barn får ny plass, fordi en del som i dag har deltidsplass vil velge heltidsplass.

Løftet kan dermed gi full barnehagedekning ved inngangen til 2007, mener regjeringen.

– Må vurdere å gå

Høyre-leder Erna Solberg mener at finansminister Kristin Halvorsen (SV) må vurdere sin stilling når regjeringen setter opp maksprisen i barnehagene.

– Med tanke på de løftene Halvorsen har gitt velgerne, bør hun vurdere stillingen sin, sier Solberg til VG.

Hun sier at Halvorsens valgkamputspill kun var en ren skinnøvelse for å skaffe velgere.

Frp-formann Siv Jensen sier at siste rest av SVs troverdighet forsvinner med en økning i maksprisen når den egentlig skal settes ned.

SATSER PÅ BARNEHAGE: Øystein Djupedal og resten av regjeringen har gjort barnehage til den store budsjettvinneren.