– Vi kunngjorde konkurransen internasjonalt. Det er interessant å se hvor stor oppslutning vi har fått, sier Leif Terje Løddesøl, utsmykkingsutvalgets leder.

Av de 153 kunstnerne som ønsker å lage kunst til operahuset er 40 fra Norge, 80 fra det øvrige Europa, ti fra USA og fem fra Asia.

Kunstverket skal ligge i vannet rundt det nye operahuset i hovedstaden. Grunnen er at operahuset delvis ligger i vann og delvis på land.

Juryen vil plukke ut mellom fire og seks kunstnere som hver får 120.000 kroner til å lage et forslag til kunstverk. Hvilke kunstnere som får delta i selve konkurransen blir avgjort i januar, mens innleveringsfristen er på forsommeren. Utsmykkingsutvalget er åpne for alle typer kunst.

– Vi har sagt at kunstnerne kan komme med all verdens gode forslag, bare det er i tilknytning til vannet rundt operahuset, sier Løddesøl.

Til tross for visse forsinkelser er planen at kunstprosjektet skal stå ferdig til åpningen 12. april 2008.