Kringkastingssjef John G. Bernander nekter å godta forelegget.

– Denne saken er så prinsipielt viktig at spørsmålene må få en bred og grundig rettslig behandling, sier kringkastingssjef John G. Bernander til NTB.

NRK-programmet handlet om jakten på utbyttet fra NOKAS-ranet og politimetodene som ble brukt i den sammenhengen.

– NRK trosset namsrettens forbud om å sende et program og det mener vi er en overtredelse av straffeloven. Jeg ser NRK påberoper seg ytringsfrihet i denne saken, men etter påtalemyndighetens syn er ikke dette tema her, men at rettslige avgjørelser skal respekteres, sier statsadvokat Svein Holden til NTB.

Sikkerhet

Finansmannen Christer Tromsdal ble i programmet avslørt som politiagent. Han gikk til retten for å få stoppet programmet, fordi han mente han ville komme i fare når hans identitet ble avslørt.

Da Brennpunkt-programmet likevel ble sendt, i strid med namsrettens kjennelse, gikk Tromsdal til anmeldelse av Bernander.

– Dersom man er uenig i en domstolsavgjørelse, så gir loven mulighet for å angripe den. Man kan ikke på egen hånd, ansvarsfritt, overprøve en beslutning fra domstolen, sier statsadvokat Svein Holden til NTB.

Han sier videre at påtalemyndigheten mener NRKs overtramp er svært alvorlig og at det er grunnlaget for den høye summen på 150.000 kroner.

Forhåndssensur

– Vi er uenig i den rettslige vurderingen fra statsadvokaten. Denne formen for forhåndssensur er feil. Dermed gjorde vi heller ikke noe straffbart ved å sende programmet, sier Bernander til NTB.

Han legger til at saken er så prinsipielt viktig at kringkastingssjefen, som sitter med det overordnede redaktøransvaret i NRK, ønsker å få spørsmålene belyst i en domstol.

– Det grunnleggende prinsipp i Norge er at forhåndssensur ikke er tillatt. I tillegg var omstendighetene rundt forbudet slik at det åpenbart var feil, sier Bernander.

Støtte

Bernander fikk bred støtte fra presseorganisasjonene, konkurrenten TV 2 og kringkastingsrådet for beslutningen om å sende dokumentaren der det blant annet ble brukt skjult kamera.

– Det var en riktig beslutning å vise programmet. Jeg synes ikke vi i en rettsstat kan ha hemmelige avgjørelser for å stoppe et program, sa kringkastingsrådets leder Kjellbjørg Lunde til NTB etter at rådet behandlet saken i oktober.

TV 2-sjef Kåre Valebrokk var helt enig:

– Det er veldig viktig at pressen, framfor noen, står fram for ytringsfriheten, sa Valebrokk, som også mente at det er nyttig for folk å få innsikt i hvordan politiet arbeider.

Bernander er ilagt forelegg for å ha overtrådt straffelovens paragraf 343, der det heter at den som handler mot et lovformelig nedlagt forbud kan straffes med bøter eller med fengsel inntil 4 måneder.