Det viser en undersøkelse som NRK har gjennomført blant norske skoler. I undersøkelsen går det frem at lærere ved tre av ti skoler opplevde psykisk eller fysisk vold i 2005.

Samlet forteller skolene i undersøkelsen om minst 1.500 voldsepisoder i fjor.