Protesten mot profet-karikaturene og mot det arrangørene mener er kontinuerlige krenkelser av norske muslimer, ble gjennomført på en fredelig måte. Bak arrangementet sto en gruppe som kaller seg «De frivillige».

– Vi er verken knyttet til organisasjoner eller politikk, men er en uavhengig gruppe som vil være muslimene i Norges stemme, sier Roqayya Kalayci.

Hun oppfordret under hele arrangementet folk til å gjennomføre markeringen på en fredelig og verdig måte, og var etterpå svært fornøyd.

– Det har vært så mye motgang, så mange forsøk på å få oss fra dette, både fra moskésamfunn og politikere. Men i dag har vi fått sagt det vi ønsker å si. Jeg er svært fornøyd, sier hun.

– Godt gjennomført

Oslopolitiet er også godt fornøyd. Informasjonssjef Unni Grøndal sier at det var en god dialog med arrangørene i forkant av demonstrasjonen. Politiet hadde mye folk ute og i tillegg hadde arrangørene et godt organisert vaktkorps.

– Det er overhodet ikke rapportert om noen hendelser. Dette var godt gjennomført, både fra arrangøren og politiets side, sier Grøndal til NTB.

I forkant gikk det rykter om motdemonstrasjoner fra høyreekstreme, men «De frivillige» fikk gjennomført sin markering i fred. Kalayci sier at hun heller ikke opplevde noen ubehagelige kommentarene langs ruta fra Grønlands Torg til Stortinget.

– Takk for beklagelsen

Fredag beklaget Magazinet-redaktør Vebjørn Selbekk konsekvensene av at avisen hans trykket Muhammed-karikaturene. Det førte til at hele rekken av norske imamer erklærte striden rundt tegningene som avsluttet og oppfordret muslimer til ikke å delta i demonstrasjonen lørdag.

Representanter for «De frivillige» takket for beklagelsen, og sa de setter pris på den.

– Men vi gjennomfører denne markeringen fordi vi mener mediene bruker enhver anledning til å fremstille muslimer i verst mulig lys. Vi vil ha våre verdier og rettigheter i fred, fri fra løgner og krenkelser, ble det sagt foran Stortinget av en av arrangørene.

Sehraz Anjeem leste opp fra et brev som skal sendes Stortinget, hvor det kreves at blasfemiparagrafen vekkes opp av søvnen.

– Det er et krav fra norske muslimer at staten beskytter oss mot de krenkelser norske muslimer opplever daglig, sa Anjeem.