Hittil i år har politiet henlagt 700 saker fordi det er tvil om gjerningspersonenes tilregnelighet. Riksadvokaten er vel kjent med at en rekke kriminelle har «fribillett» på forbrytelser i Norge.

I et brev til Justisdepartementet foreslår riksadvokat Tor-Aksel Busch at det må lempes på vilkårene for å idømme særreaksjoner. I så fall kan personer ilegges straff selv om man er usikker på vedkommendes tilregnelighet.

– Vi har ved flere anledninger tatt opp og jobbet med problemstillingen. Det er vanskelig å akseptere at disse personene har «fribillett» på forbrytelser, sier statsadvokat ved riksadvokatembetet Anne Grøstad til Aftenposten.