– Muligens ligger tallet enda høyere, for vi vet rett og slett ikke hvor mange ofre for menneskehandel det finnes innenfor grensene våre. Men vi mener å ha identifisert minst 150.

Det sier prosjektleder Birgitte Ellefsen for koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (Kom), som er lagt under Politidirektoratet.

Hun sier til Stavanger Aftenblad at de aller fleste ofrene er kvinner, men at Kom har definert rundt 60 barn som kan være ofre for menneskehandel.

En del av dem er kinesiske, og Ellefsen kan ikke utelukke at noen av barna som er forsvunnet fra asylmottakene, kan ha blitt ofre for menneskehandel.

Og for første gang har en mindre gruppe menn i alderen 20 til 30 år tatt kontakt og fortalt at de har vært utsatt for menneskehandel. Disse kommer fra Europa, Asia og Afrika, og har vært i Norge i forholdsvis kort tid. De forteller at de både har vært utsatt for «vanlig» tvangsarbeid og prostitusjon.