– Vi venter at langt flere skader blir rapportert i løpet av uken. Derfor er det helt umulig å gi noe anslag over omfanget av skadene, sier informasjonssjef Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon til NTB.

Det er Norsk Naturskadepool, som representerer de private forsikringsselskapene, som har mottatt skademeldingene. All brannforsikret eiendom omfattes av denne sammenslutningen.

– Skader på veier, bruer og annen infrastruktur må derimot dekkes av Statens Naturskadefond, sier Haakonsen.