Av de til sammen 152 barna som ble tatt i første halvår, var 100 ruset eller hadde narkotika på kroppen. Den yngste som ble funnet, var tolv år, og det var 72 barn i alderen 14-15 år. Av alle som er tatt, har bare fire kommet tilbake, skriver Aftenposten.

Gatepatruljen fokuserer på forebyggende arbeid blant barn og ungdom som kommer til Oslo S fra hele østlandsområdet for å kjøpe rusmidler eller gå på utesteder.

Patruljen trekker øyeblikkelig inn foreldre og barnevernet når den støter på nye unge i miljøet. Det mer intense arbeidet har ført til en økning i bekymringsmeldinger til barnevernet.

Rådgiver Frøydis Heyerdahl hos Barneombudet sier gatepatruljen gjør en svært viktig jobb fordi det er lettere å hjelpe jo tidligere misbruket oppdages.