Regjeringen setter av 15 milliarder kroner over de neste åtte årene til finansiering av rehabilitering av forfallene og utdaterte skolebygg og bygging av nye skoler. I neste års budsjett blir det avsatt to milliarder kroner

I tillegg skal pengene også kunne gå til de så ofte omtalte svømmehallene. Her skal gamle svømmehaller kunne fylles opp og nye bygges. To milliarder kroner er satt av i 2009.

– En utrolig gunstig ordning og en gavepakke fra regjeringen, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet i Bergen bystyre, Terje Ohnstad.

Tidligere lignende statlige låneordninger for skolesektoren har stort sett vært for rehabilitering.

– Denne omhandler også nye skolebygg og svømmeanlegg, sier Ohnstad.

– Elever og lærere har krav på et godt fysisk arbeidsmiljø som gir gode vilkår for undervisningen. Derfor foreslår vi en ny satsing på skolebygg og svømmeanlegg, sier statsminister Jens Stoltenberg i en pressemelding.

Det er Husbanken som skal forvalte lånene.

– Det er viktig at skoleeiere er sitt ansvar bevisst i forhold til sine eiendommer. Men også regjeringen ønsker å stille opp for å understøtte skoleeiernes ansvar på dette området, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

bt.no oppdaterer saken.

Hva mener du om milliardløftet? Si din mening her.

ÅSE LISERUD/SCANPIX