Mannen ble dømt til 15 års forvaring i Oslo tingrett i oktober 2009, og nå stadfester Borgarting lagmannsrett denne avgjørelsen.

Retten skriver at handlingene er begått med stor brutalitet og at det er stor sannsynlighet for at mannen kan begå flere seksuallovbrudd. Ifølge dommen var mannens voldshandlinger mot ofrene i enkelte tilfeller «voldsomme og av en art som har fremkalt dødsangst hos de fornærmede», melder NRK.

Mannen, som opprinnelig kommer fra Egypt, kom i kontakt med kvinnene ved å kjøre pirattaxi, og voldtektene skjedde enten i bilen eller hjemme hos kvinnene.