Minstetiden er satt til seks års forvaring. Retten har funnet det bevist at overgrepene skjedde «regelmessig flere ganger i måneden de aller fleste månedene i nesten fem år» – i perioden fra 2000 til 2004. Jenta var da i alderen 10-15 år.

Anket på stedet

Mannen ble gjort kjent med dommen i et rettsmøte mandag, og anket på stedet over straffutmålingen. 56-åringens forsvarer, advokat Christian Wiig, har argumentert for en tidsbestemt fengselsstraff, fordi mannen har sagt seg villig til å gjennomgå en hormonell behandling – såkalt kjemisk kastrering – for å hindre gjentakelse av seksuelle overgrep.

Erstatning

Tingretten har pålagt 56-åringen å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta som ble utsatt for de grove overgrepene. Hun er nå 16 år gammel, og er ifølge retten påført «betydelige psykiske skader». Mannen må også betale 10.000 kroner i erstatning til sin tidligere samboer – jentas mor – for ett tilfelle av vold mot samboeren.

Gjentatte overgrep

Retten har ved straffutmålingen lagt særlig vekt på at det anses å være stor fare for gjentakelse av seksuelle overgrep. Mannen ble i 1975 ble dømt for utuktig omgang mot to jenter på seks og åtte år, og i 1998 ble han dømt for utuktig omgang med sin egen datter i tidsrommet 1985-1986, da datteren var i tiårsalderen. Tiltalebeslutningen omfattet blant annet også et tilfelle av utuktig omgang med en niese. Dette tiltalepunktet viste seg å være strafferettslig foreldet, og ble derfor frafalt av aktor, statsadvokat Kaia Strandjord. Retten har likevel ved straffutmålingen lagt en viss vekt på opplysningene om dette tilfellet. (©NTB)