En skoleelev av utenlandsk opprinnelse, som skyldte guttene 30 kroner for en sigarett, ble banket opp og tvunget til å betale 100 kroner i uken for å unngå mer trøbbel.

De to guttene, som begge er elever ved skolen, fikk henholdsvis 45 og 28 dagers fengsel av tingretten. Straffen er gjort betinget på grunn av deres unge alder, skriver avisen Glåmdalen på sine nettsider.

Retten har i skjerpende retning lagt vekt på at voldsutøvelsen bar preg av å være rasistisk motivert og at de to guttene totalt mangler respekt for autoriteter og offentlige myndigheter.

Glåmdalen forteller ikke i hvilken tingrett saken var til behandling, men nevner at dommen falt på mandag. Ifølge dommen skal de to 15-åringene også ha dyttet og kastet snø på skolens rektor og spyttet på en lærer.