I et forslag som justisminister Knut Storberget la fram fredag går det fram at regjeringen vil fremme et forslag som forbyr politiet å pågripe og varetektsfengsle personer under 16 år og et forbud mot å varetektsfengsle personer under 18 for lengre tid enn én uke om gangen.

Ifølge det nye forslaget skal politiet bør få et forbud mot å sette personer 15-åringer i varetekt. De skal heller ikke plasseres i ventecelle hos politiet etter at de er siktet for et kriminelt forhold. I stedet bør den unge lovbryteren overlates til barnevernet som skal ta hånd om den siktede fram til en rettsbehandling og en eventuell straffereaksjon.

— Selv om regjeringen vil redusere bruk av fengsel, betyr det ikke at unge lovbrytere skal slippe unna en reaksjon på straffbare handlinger. Straffereaksjonen skal være klokere, komme raskere og være bedre tilpasset den enkelte unge, sa Storberget da han la fram forslaget i Tromsø fredag.

Til enhver tid sitter mellom to og ti personer under 18 år i norske fengsler. Av denne gruppen har to tredeler utenlandsk statsborgerskap.