Etter det Bergens Tidende forstår har regjeringen klart å innfri sine løfter til kommunene. For Bergen kommune sitt vedkommende betyr det 148,5 millioner kroner mer enn det Bondevik-regjeringen bevilget før den takket for seg.

Hadde den forrige regjeringens budsjett blitt stående, måtte Bergens-politikerne ha kuttet 65 millioner kroner i forhold til det byrådet har lagt opp til i sin budsjettinnstilling.

Nå slipper byrådet å skjære i budsjettet, og får isteden vel 84 mill kroner mer å rutte med.

Kommuneoffensiven fra de rød-grønne har ikke gått byrådet hus forbi, og ekstramillionene kommer ikke som noen overraskelse på finansbyråd Henning Warloe (H).

— Nei, dette er om lag som vi har regnet med. Vi er mer spente på om det følger noen føringer med pengene, sier Warloe til Bergens Tidende. Han forteller at ekstrabevilgningen skal gå til å dekke kommunens underskudd.

— Vi kan ikke bruke disse pengene for så å våkne opp til blåmandag i 2007, sier Warloe, som er måteholden i sine takksigelser til Stoltenberg-regjeringen.

— Selvfølgelig er det kjekt med penger her og nå. Men vi har også merket oss signaler fra regjeringen om at vi på sikt kan komme til å miste tilskudd som er i favør av storbyene.