De yngste sjåførene er minst flinke til å bruke bilbelte.

300 av de 1400 som ble tatt var mellom 18 og 24 år gamle. Nærmere 100 passasjerer i aldersgruppen 15–24 år fikk også gebyr, opplyser Statens vegvesen.

Ifølge veivesenet ville vi hatt 40 færre omkomne i trafikken hvert år hvis alle brukte bilbelte Torsdagens landsdekkende bilbeltekontroll var spesielt rettet mot ungdom, som er den mest ulykkesutsatte gruppen. Fire av ti unge sier de slurver med å bruke bilbelte, opplyser Statens vegvesen.

De nærmere 1400 gebyrene fordelte seg med om lag 1100 på bilførere og cirka 300 på passasjerer.