Mange irakere oppga falskt navn da de flyktet fra regimet i Irak på 90-tallet, melder NRK.

De som nå ønsker å få sin ekte identitet tilbake risikerer å bli utvist fra landet.

– En person som tidligere har gitt oss opplysninger om en helt annen identitet, risikerer både å miste oppholdstillatelsen han har fått og å bli utvist fra Norge, bekrefter avdelingsdirektør Morten Hansen i Utlendingsdirektoratet. Han mener at irakerne har begått et grovt lovbrudd.