IRINA LEE

— Disse menneskene er i en meget spesiell situasjon, og dette vil ikke få betydning for andre grupper, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H).

Fra 1998 til 2002 søkte en stor gruppe kurdere fra Irak asyl i Norge. De fikk avslag på sine søknader, men kunne ikke sendes tilbake til hjemlandet med tvang. I 2000 og 2001 ga en særbestemmelse 2069 av dem «midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening» (MUF). På grunn av krigen i Irak stoppet behandlingen av de såkalte MUFerne i 2003, og fortsatt er om lag 1400 av disse i Norge.

— Regjeringen går inn for at irakere, som tidligere har fått midlertidig oppholdstillatelse og er i arbeid, kan søke om å få ordinær arbeidstillatelse i Norge, opplyste Erna Solberg på en pressekonferanse i går.

Forslaget innebærer at de også vil få rett til familiegjenforening, bosetting etter tre år, og rett til å søke norsk statsborgerskap etter syv år, på lik linje med andre som får varig arbeidstillatelse.

Forslaget omfatter altså ikke personer som står uten jobb og ute av stand til å forsørge seg selv.

— De må reise hjem, slår Solberg fast.

Hun legger til at kriminelle eller personer som har ukjent identitet heller ikke vil nyte godt av tilbudet.

Dersom regjeringen får tilslutning for forslaget, vil endringen tre i kraft i mai.

IKKE ALLE: - Kriminelle eller andre som har løyet til norske myndigheter om sin identitet, vil ikke få dette sjenerøse tilbudet, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H). <br/>Foto: HÅVARD BJELLAND