En døgnåpen krisetelefon, informasjonskampanje på Gardermoen og sommeråpne helsestasjoner er blant strakstiltakene regjeringen innfører mot omskjæring av kvinner.

Regjeringen la fredag fram 14 strakstiltak mot kjønnslemlestelse som skal være en styrket innsats gjennom sommeren. Noen av tiltakene er nye, mens andre er en påminnelse om hvilke lovhjemler som allerede finnes for å forhindre kjønnslemlestelse. Flere av tiltakene omfatter bedre og økt informasjon til de gruppene som risikerer å bli omskåret. Først til høsten skal Regjeringen vurdere obligatorisk underlivskontroll av jenter for å avdekke eller forhindre kjønnslemlestelse.

Passnekt Et av tiltakene som blir innført er at familier som mistenkes for å sende jenter ut av landet for å bli kjønnslemlestet, ikke skal få skrevet ut pass. Det kan også bli utreisekontroll og utreiseforbud ved mistanke om at omskjæring skal skje.

– Her er ikke hudfarge eller reisemål nok. Myndighetene må ha konkret mistanke om at omskjæring er planlagt for at de skal bli nektet å få pass, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

Han vil også etablere et mer bindende arbeid mellom politi og kommuner.

Et annet tiltak er informasjonskampanje på tog, trikk og taxi.

Åpne helsestasjoner Barneminister Karita Bekkemellem (Ap) åpner for mer oppsøkende virksomhet i hjemmene i regi av somaliske grupper.

Helse— og omsorgsminister Sylvia Brustad opplyste at departementet vil holde de helsestasjonene som vanligvis er stengt om sommeren åpne i år, i de bydelene der det bor mange fra de utsatte gruppene.

Justisminister Storberget advarte mot å gjøre denne kampen til en politisk sak, og var fornøyd med møtet politikerne hadde med representantene for de somaliske organisasjonene tidligere fredag.

– Dette var et nyttig møte. Vi klarer ikke vinne denne kampen hvis vi ikke samarbeider med de gruppene det gjelder, sa Storberget på pressekonferansen fredag.

185 omskåret Tiltakene fra regjeringen kommer etter at NRK meldte at helsesøstre i byen Hargeisa i Somalia sier de har omskåret minst 185 norske jenter. Det kom også fram at sommeren er en tid da somaliske familier tar med seg døtrene sine til hjemlandet for å la dem bli kjønnslemlestet.

– NRKs reportasjer fra Somalia har understreket alvoret ved denne forferdelige tradisjonen, sier Bekkemellem.

På tre år har Ullevål sykehus i Oslo hjulpet 260 barn og kvinner med helseplager etter omskjæring. Den yngste var bare 10-11 år gammel.

Sosialbyråd Sylvi Listhaug (Frp) i Oslo varslet torsdag at det skal innføres helsesjekk av unge jenter fra land i risikosonen fra høsten.

Larsen, Håkon Mosvold