Det viser statistikk fra Norsk Folkehjelp over drukningsulykker i Norge.

— Dette har nok sammenheng med det gode juliværet i store deler av Norge. Tragisk nok er det slik at jo flere som bader, jo flere drukner, sier kommunikasjonsrådgiver Fredrik Larsen i Norsk Folkehjelp.

Larsen mener at mange badeulykker kunne vært unngått med bruk av sunn fornuft.

— Det skulle ikke være nødvendig at så mange drukner når de bader. Det gjelder å ikke bade alene, eller i påvirket tilstand, sier han.

Statistisk sett skjer de fleste drukningsulykkene i Norge i forbindelse med bruk av fritidsbåt.

— Det er over én million fritidsbåter i Norge, og i disse ferieukene er mange ute i båt. Da er det viktig å minne om at det er påbudt å bruke redningsvest, sier Larsen.

Totalt har 54 mennesker druknet i Norge hittil i år. I Hordaland har i alt fem mennesker druknet, mens ingen drukningsulykker er registrert i Sogn og Fjordane.