Mogensen har gjentatte ganger tatt kontakt med Statens vegvesen for å få bedret sikkerheten på stedet, men de har ikke foretatt seg noe, melder NRK. Den 2. juli dundret bil nummer 14 på åtte år gjennom hekken og inn i hagen til Skoger-mannen. Nå har vegvesenet lovet å sette opp skilt. Men Mogensen mener at det ikke er nok for å unngå flere ulykker. — Det er veldig frustrerende, for vegvesenet vurderer at det ikke er så farlig. Vi blir ikke tatt på alvor, sier den uheldige hageeieren.