KRISTINE HOLMELIDkristine.holmelid@bt.no

Forskningsrådet investerer flere hundre millioner kroner i et fåtall nye sentre for eliten blant norske forskere. Målet er å få norsk forskning opp i den internasjonale toppklassen.

Hvert senter får et årlig budsjett på mellom 10 og 20 millioner kroner i ti år.

Oslo står for 44 prosent av søknadene, Bergen for 27 prosent. 40 prosent av søknadene er innenfor naturvitenskap og teknologi. Søknadene blir vurdert av internasjonale, vitenskapelige eksperter.