Jernbaneverkets ferske statistikk gjelder bare registrerte påkjørsler, med til sammen 12.976 dyr. I tillegg kommer et ukjent antall dyr, fortrinnsvis småvilt, som er blitt drept eller lemlestet uten at det er blitt registrert, skriver Adresseavisen.

Etter elgen kommer rådyr, med nesten ett drept dyr i døgnet. Sau, rein og hunder er de neste gruppene, med 2,4 drepte sauer per uke, 2,6 rein ukentlig, og to drepte hunder hver uke gjennom hele sjuårsperioden.

De blodigste jernbanestrekningene er Nordlandsbanen fra Trondheim til Fauske og Rørosbanen mellom Hamar og Støren. De mest utsatte kommunene i hele landet er Grane i Nordland, Stor-Elvdal i Hedmark og Grong i Nord-Trøndelag. På Nordlandsbanen gjennom Grane i Nordland, ble det i drept 675 dyr, mens 529 dyr i Stor-Elvdal og 518 dyr måtte bøte med livet i Grong.

Den største enkeltulykken skjedde i Grane i Nordland i april 2003. Da ble 58 reinsdyr meiet ned og drept av toget. I november i 2005 ble 41 reinsdyr påkjørt og drept av toget ved Vongraven i Holtålen.