Arbeidet skal etter planen starte i slutten av april og være avsluttet innen utgangen av august, melder Statens forurensningstilsyn (SFT). Vraket skal kappes opp og deler av det vil gå til skrapjern.

Det 130 meter lange krigsfartøyet har ligget i fjæra ved Skogsøya i Øksnes siden slepet røyk underveis fra Murmansk til Spania i november 1988. Fra russisk side ble det gjort forsøk på å fjerne vraket, men det viste seg å være vanskelig og kostbart.

SFT og Miljøverndepartementet regnet tidligere med at kostnadene ville komme på mellom 2 og 4 millioner kroner.