Kapteinen er ilagt et forelegg på 100.000 kroner, mens rederiet er ilagt et forelegg på 500.000 kroner. I tillegg er rederiet gitt et inndragningsforelegg på 11.500.000 kroner, samt saksomkostninger på 200.000 kroner.

Troms politidistrikt mener å ha bevist overtredelser av bestemmelsene om føring av fangstdagbok, brudd på regler om melding om fangst til Fiskeridirektoratet, samt for direkte fiske etter blåkveite.

Lossingen av båten avslørte til sammen 556.066 kilo fisk, hvorav 508.117 kilo var blåkveite. Båten hadde dessuten 47.949 kilo reker og 1.200 kilo produsert fisk av andre arter. Politiet mener at formålet med den spanske trålerens tur var å fiske blåkveite.