– Vi vet at hele 84 prosent av kolspasientene har sykdommen i mild eller moderat grad. Det er viktig at disse diagnostiseres tidlig slik at sykdomsutviklingen ikke forverres, sier Sven Erik Myrseth, forbundsleder i Landsforeningen for hjerte— og lungesyke.

I løpet av våren vil fem busser fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) kjøre landet rundt for å øke kunnskapen om kols og tilby besøkende å måle lungekapasiteten.

Bussene vil være bemannet av helsepersonell som skal gi råd og veiledning til folk som er i ferd med å utvikle eller allerede har utviklet kols.

– Vi ser at koblingen mellom røyk og kols begynner å bli kjent, men vår erfaring er at mange kolspasienter ikke har kunnskap om sykdommen. Heller ikke allmennlegene har god nok kompetanse og utstyr som kunne sikret en viktig, riktig og tidlig diagnose, sier Myrseth.

Røyking er viktigste årsak til kols, og om lag 20 prosent av røykerne utvikler denne sykdommen.

Årlig medfører kols 150.000 konsultasjoner hos fastlege, 15.000 innleggelser på sykehus og kostnader på 4,5 milliarder kroner ifølge LHL.