Arbeidernes jeger— og fiskeforening i Halden (AJFF) og Bellona overleverte underskriftene med krav om stengning av oppdrettsanlegget til den svenske landbruksministeren i Stockholm.

AJFF har samlet inn alle underskriftene i Halden-området i Norge.

På møtet ble svenskene bedt om å få fortgang i garnfisket etter rømt, infisert fisk fra anlegget.

Ifølge Bellona kunne ikke Margareta Winberg love noe, men hun viste stor forståelse for alvoret i saken. Bellona og AJFF frykter at fiskesykdommen gyro skal overføres fra Bullaren til fisk i vassdrag på den norske siden av grensen.

(NTB)