Det mest kjente er USAs GPS som i de nærmeste årene får sterk konkurranse fra EU, Russland og Kina. Disse landene vil, sammen med regionale prosjekter i India og Japan, sørge for at det om få år blir mer enn 120 GNSS-satellitter i bane rundt jorden.

USA

GPS — Global Positioning System. Planlegger oppgradering og utvidelse. Har 29 satellitter. GPS består av en sivil og en militær del. Den sivile delen har så langt vært dominerende på verdensmarkedet.

Den militære delen bidrar eksempelvis til å overvåke hvor egne tropper befinner seg. Brukes til presisjonsbombing. GPS brukes av NATO og sikrer dermed medlemslandene presis posisjonering. EU er splittet i synet på om USAs GPS er egnet til å ivareta europeiske sikkerhetsinteresser.

Russland

GLONASS - Global Navigation Space System. Planlegger oppgradering og utvidelse til 24 satellitter i løpet av 2009. Sovjetunionen var tidlig ute med sitt satellittsystem, men det falt nesten helt sammen etter samveldets sammenbrudd. Var oppe i 24 satellitter i 1995, men «døde» enkeltsatellitter ble ikke erstattet. GLONASS besto derfor i 2001 av bare 7 satellitter. For ett år siden slo imidlertid president Vladimir Putin fast at han ville ha et revitalisert system oppe å gå innen 2008. Russland ser ut til å klare målet om full kapasitet.

EU (og Norge)

GALILEO vil samlet bestå av 30 satellitter innen 2011.

Prosjektet er så langt sivilt, men diskusjonen går om det også skal åpnes for militære tjenester. Det er et spørsmål EUs politiske ledere må ta stilling til. Norge er med i utviklingen av systemet, men det er ennå ikke inngått noen avtale om norsk deltakelse i Galileos styrende organer. Forhandlinger pågår. Bakkeenheter vil bli strødd over hele verden. En bakkestasjon blir lagt til Svalbard, en signalstasjon legges til den norske Troll-basen i Antarktis. En lukket, kryptert del forbeholdt offentlige myndigheter vil bli en del av tjenesten. Regjeringen har ikke tatt stilling til om Norge vil være med på dette.

Galileos investeringskostnader er beregnet til rundt 30 milliarder kroner. Årlige driftskostnader er anslått til i underkant av 2 milliarder kroner.

Kina

Utvikler COMPASS som samlet vil bestå av 35 satellitter. Tre testsatellitter er ute i verdensrommet. To permanente satellitter blir trolig sendt ut i bane tidlig i 2007. Ifølge kinesiske nyhetsmeldinger tar landet sikte på å utvikle både en sivil og militær del. Den sivile delen vil først bli tilgjengelig for kinesiske kunder, før det gradvis utvides til et globalt system. Kinas offisielle målsetting er å være en ledende aktør i utviklingen av tjenester og teknologi for satellittindustrien.