Mer enn 120 soldater i Heimevernets innsatsstyrke har kollektivt sagt opp i protest mot Forsvarets personalbehandling.

Soldatene mener spesialstyrken HV-016 legges ned i strid med politiske signaler, og uten at Forsvaret har vært i dialog med dem det gjelder.

— Vi kan ikke lenger stå og se på at forsvarsledelsen behandler sitt personell på den måten de har gjort i denne saken, sier Thomas Lund Nielsen, tidligere tillitsmann i HV-016 til NRK.

Beskjempe terror

De skulle få fortsette sammen i Heimevernet selv om innsatsstyrken ble nedlagt, men nå har soldatene fått nok.

— Det er en kollektiv oppsigelse. 94 prosent av styrkene i Oslo, Stavanger og Bergen har nå sagt opp, sier Nielsen.

Avgjørelsen om å legge ned HV-016 ble tatt i september. Styrkens oppgave var blant annet å bekjempe terror i Norge, bistå politiet og løse andre, farlige oppdrag. Avdelingen hadde i høst rundt 200 soldater og offiserer fordelt på to tropper i Oslo, én i Stavanger, én i Bergen og én i Trondheim.

Kunne vært bedre

Heimevernets generalinspektør Kristin Lund sier på vegne av forsvarssjefen at det ikke lenger er behov for HV-016 i sin opprinnelige form, men hun innrømmer at dialogen med soldatene kunne ha vært bedre.

— Det kan hende at ikke all den informasjonen som burde ha tilfalt dem, har kommet til rett tid, sier Lund.

Frps forsvarspolitiske talsmann Morten Høglund er kritisk.

— Det er nok en ripe i lakken for forsvarsministeren, og dette kommer på toppen av flere vanskelige og dårlig håndterte saker om personalmessige forhold i Forsvaret, sier han.