Ingen personer kom til skade i brannen som ble meldt 23.35 i natt.

Båten, som har en anslått verdi på 8-12 millioner kroner, sank til bunns på grunn av skadene.

Lystbåten hadde 4000 liter diesel på tanken. En del av drivstoffet brant opp, men mye rant også ut i fjorden. Det arbeides nå med å samle opp dieselen som rant ut i Flekkefjorden.

Det nybygde båthuset ligger omkring 100 meter fra båteiernes sommerhus ved Haugland i Flekke, Sogn og Fjordane.