Oslo tingrett er kommet til at drapet på parkeringsplassen vis-à-vis Kolstadgaten 15 på Tøyen i Oslo skjedde forsettlig og under skjerpende omstendigheter, og at Malik ikke handlet i nødverge slik han har påstått.

Han er også dømt til å betale forsørgerbidrag på 100.000 kroner over ti år til enken etter drosjeeier Afzal Ahmed, og oppreisning til enken på 100.000 kroner. Videre er han dømt til å betale 30.000 kroner til hver av offerets foreldre.

Dommen er to år mindre enn aktor, statsadvokat Erik Førdes påstand. Malik anket torsdag dommen på stedet.

Misfornøyd

— Både jeg og Malik er skuffet. Vi mener rettens resonnement spriker, det mangler konsistens, og jeg mener dommerne har vært veldig selektiv til å plukke ut beviser som taler til min klients ugunst, sier 27-åringens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, til NTB.

Han prosederte under hovedforhandlingen på at Malik drepte i nødverge, noe retten ikke var enig i.

— Jeg etterlyser en del nyanser som gjelder nødvergebetraktninger, sier Furuholmen.

Til sammen sju menn i alderen 23 til 27 år er knyttet til denne drapssaken, men bare Khuram Shabbir Malik har vært tiltalt for drap. Retten finner det bevist at han har skutt sju eller åtte ganger mot Afzal Ahmed på relativt kloss hold.

De andre var tiltalt for å ha deltatt i tumultene rundt selve drapet, eller å ha avgitt falsk forklaring for politiet.

Fornøyd

Aktor, statsadvokat Erik Førde, er fornøyd med torsdagens rettsavgjørelser.

— Påtalemyndigheten konstaterer at vi har fått medhold når det gjelder hovedmannen, og at drapet skjedde forsettlig. Vi vil nå vurdere dommene som er avsagt. Det er en frifinnende post her som vi vil se litt på premissene for, om den skal ankes eller ikke, sier Førde.

Påtalemyndigheten har bestemt seg for å ta betenkningstid når det gjelder dommen mot Malik og fire av de involverte i saken, den godtar dommen for tiltalte nummer seks, og anker straffeutmålingen for nummer sju.

Shahid Rasool, som var tiltalt for forsettlig drapsforsøk på avdødes fetter Sajad Ellahi i forbindelse med tumultene på Tøyen 8. januar, ble dømt til fire års fengsel, noe som var i tråd med aktors påstand. Også han anket dommen på stedet.

To av de andre fikk mindre fengselsstraffer, en slipper fri fordi hans dom er mindre enn den varetektstid han har utholdt, og to andre blir også løslatt men med en prøvetid på to år.

(NTB)