115 ulykker og 183 nestenulykker ble rapportert til Jernbanetilsynet.

Det er en kraftig økning fra året før, da det ble rapportert 79 ulykker og 92 nestenulykker.

-Isolert sett er ikke økningen fra 1999 til 2000 nødvendigvis alarmerende. Men når en ser at dette sammenfaller med en tendens som strekker seg over hele 90-tallet, er det dramatisk, sier direktør Sverre Quale i Jernbanetilsynet til TV 2.

Han mener det er positivt at nestenulykkene rapporteres mer konsekvent nå enn tidligere.

19 mennesker omkom i Åsta-ulykken 4. januar i fjor, mens 11 personer omkom i andre togulykker. Til sammen gir dette det høyeste antall drepte siden 1975.NTB