Siden tirsdag har politiet i Kristiansand pågrepet 114 personer. 67 av disse har brukt eller oppbevart narkotika. Antall narkotikapågripelser har dermed passert fjorårets 65. — Noen synes dette er veldig mye. Andre synes det er lite i forhold til hvor mange folk som er her. Tallene gjenspeiler politiets ressursbruk mer enn mengde narkotika i omløp. Vi har brukt mer ressurser enn i fjor, så økningen er ventet, sier sjef for Sentrum politistasjon i Kristiansand, Ole Hortemo, til Origo. I alt har politiet pågrepet inn 31 personer for drikking på offentlig sted, 3 for upassende urinering, en for vold og en for tagging. Politiet merker seg en sterk økning i tyverier. Hittil er 11 pågrepet for tyveri, mot ingen i fjor. - Vi har fått inn svært mange anmeldelser. Spesielt er det mobiltelefoner og lommebøker som blir stjålet, sier Hortemo. Politiet ber folk passe på campen og konsertområdene. Spesielt farlige situasjoner er køer og trengsel, som det skulle være godt med i hele Kristiansand denne helgen. (ORIGO)