Samtidig vil regjeringen opprette felles nødmeldesentraler for brann, helse og politi.

Det går fram av stortingsmeldingen om Samfunnssikkerhet, som regjeringen la fram i dag.

– Innføring av ett felles nødnummer vil være en forenkling for alle som skal melde om en nødsituasjon. Den som kommer i en nødsituasjon, slipper forvirring om hvilken etat og hvilket nødnummer som skal ringes, sier justisminister Knut Storberget.

Samsvar mellom norsk nødnummer og det felleseuropeiske nødnummeret er en fordel både for utlendinger på besøk i Norge og for nordmenn i Europa, heter det i en pressemelding fra Justisdepartementet.