Året før fikk instituttet 116 varsler. Tallene gjelder mulige utbrudd der flere enn én person ble syk.

Det alvorligste utbruddet i fjor var legionellaen i Fredrikstad og Sarpsborg-området i mai, med 55 meldte tilfeller og ti dødsfall.

Av de 110 varslene i fjor kom 80 fra helsepersonell og 28 fra Mattilsynet. 47 av utbruddene fant sted i en helseinstitusjon, mens i 42 tilfeller var det mistanke om at næringsmidler forårsaket utbruddet.