1. Forviss deg om hva som inngår i avtalen før du trykker bekreft. Les reisevilkårene nøye før bestilling. Er det uklarheter eller ting du lurer på kontakt reisebyrå/flyselskap før du bestiller.

2. Husk at du ikke har noen angrerett ved kjøp av reiser på nettet da angrerettsloven gjør unntak for dette. Avtalen er bindende for deg ved bekreftelse av bestillingen.

3. Ved pakkereiser er derimot ikke avtalen inngått før du har betalt inn det avtalefestede depositum og her vil man ha muligheter for avbestilling forutsatt at dette skjer i god tid før avreise. Ved andre type reiser vil en avbestillingsrett være avhengig av hvilke avbestillingsvilkår det enkelte reisebyrå/flyselskap opererer med.

4. Vær skeptisk til firmaer som ikke oppfyller kravene i e-handelsloven. E-handelsloven stiller klare krav til hvilke opplysninger som skal være tilgjengelig på Internett-siden. Loven sier blant annet at selskap som driver virksomhet på Internett alltid skal opplyse om navn, adresse, e-postadresse.

Ved markedsføring skal selskapet dessuten opplyse om totalpris inklusive avgifter. I tillegg skal det opplyses om hvem markedsføringen skjer på vegne av. Ved avtaleinngåelse over internett skal avtalevilkår gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Dessuten skal det legges til rette for at eventuelle feil under bestilling kan oppdages og rettes. Ved mottakelse av en bestilling skal selskapet sende en bekreftelse.

5. Er du i tvil om seriøsiteten til et nettreisebyrå kan du kontakte flyselskapene/hotellene de selger reiser på vegne av og sjekke hvilke avtaler de har.

6. Husk at de fleste nettreisebyråer kun opptrer som formidler av reisen, og ikke har noe ansvar for selve oppfyllelsen. Slike forbehold skal fremgå klart og tydelig.

7. Se etter N-safe-merket for sikker bruk av kredittkort. Firmaer som bruker N-safe-merket skal tilfredsstille visse kriterier som gjør det tryggere å handle. Butikken bør kunne gjøre rede for en forsvarlig behandling av kundedata.

8. Merk at formidlere/arrangører av pakkereiser er pliktig å være medlem av Reisegarantifondet (RGF). Dette fondet sikrer deg hvis formidler/arrangør skulle få økonomiske problemer etter at betaling har skjedd. Se etter RGF-merket.

9. Betal med kredittkort! Da vil du kunne klage til kredittkortselskapet med hjemmel i kredittkjøpsloven § 8 hvis ikke reisebyrået/flyselskapet oppfyller sin del av avtalen og ikke erstatter tapet du lider.

10. Husk at ved bestilling av reiser eller hotellopphold på utenlandske nettsider vil dette landets lover og regler gjelde og at disse ikke nødvendigvis er de samme som i Norge.

11. Er du i tvil om hvilke rettigheter du har ved de forskjellige reisene, ta kontakt med Forbrukerrådet som kan bistå deg.