Kommunene Bodø, Bremanger, Drammen, Hammerfest, Mandal, Rødøy, Re, Tynset, Vefsn, Ålesund og en ennå ikke utpekt bydel i Oslo skal få være med på forsøket.

Kommunal— og regionalminister Liv Signe Navarsete sier at forsøksordningen skal gi grunnlag for Stortinget til å vurdere om ordningen skal utvides til alle norske kommuner ved senere valg.