Noen av mistillitsforslagene gjelder bare president Magnus Stangeland og visepresident Hermod Larsen, mens andre mistillitsforslag gjelder hele styret. Det opplyser nestlederen i Redningsselskapets landsråd, Marie Kleppa, til NTB.

Lederen av landsrådet ankom Redningsselskapets lokaler på Høvik i Bærum like før klokken 10 tirsdag. Landsrådet er høyeste organ i Redningsselskapet mellom landsmøtene som holdes annethvert år.

Sentralstyremedlem Gunnar Knutsen bekreftet før styremøtet tirsdag at han er orientert om landsrådets mistillitsforslag. Han sier at han vanskelig kan se at dagens styre kan fortsette sitt arbeid fram til det blir holdt ekstraordinært landsmøte.

– Slik jeg ser det, må det opprettes et interimsstyre under ny ledelse fram til nytt styre er valgt av landsmøtet, sier Knutsen til NTB.

På spørsmål om han kunne tenke seg å overta som president i Redningsselskapet etter Magnus Stangeland, svarer sentralstyremedlem i selskapet og også styreleder i problembedriften Avinor, Anders Talleraas:

– Det virker ikke særlig fristende.

bt.no følger situasjonen.