— Mattilsynet bør i større grad ty til dagmulkter overfor vannverkseiere som mangler godkjenning, sier seniorrådgiver Morten Phillip Nicholls i Mattilsynet.

Listen over ikke-godkjente vannverk er nemlig skremmende lang. Hele 101 vannverk i Hordaland mangler påbudt godkjenning.

Særlig i mindre kommuner drives mange små vannverk uten papirene i orden.

- Som førerkort

— Er det farlig å drikke ikke-godkjent vann?

— Å nei, det blir for drøyt å si at vann fra disse vannverkene er potensielt farlig. Men vi har et regelverk som sier at vannverk skal være godkjent, på samme måte som vi har regler som sier at man skal ha førerkort for å kjøre bil, sier Nicholls.

For å bli godkjent må et vannverk oppfylle en rekke krav. For det første kreves det to hygieniske barrierer. Svikter den første, skal den andre rense vannet.

Et rent nedslagsfelt er ofte den første barrieren. I tillegg skal vannet renses i vannbehandlingsanlegget.

Hvis nedslagsfeltet er utsatt for forurensing, må det installeres dobbel rensing i vannbehandlingsanlegget.

I tillegg må vannverkseieren dokumentere rutiner og kontroll. Pluss at vannet selvsagt må tilfredsstille visse krav.

Fristen ute

Fristen for godkjenning er for lengst passert, uten at vannverkseierne har fått svi for det. I det siste har imidlertid Mattilsynet truet med dagmulkter for manglende godkjenning.

Slike dagmulkter bør Mattilsynet ta mer i bruk, sier Nicholls.

— Er Mattilsynet bekymret for vannkvaliteten i Norge eller er kravet om godkjenning rent formalia?

— Vi er ikke så veldig bekymret for vannkvaliteten. 80 prosent av befolkningen får vann av god kvalitet. Sånn sett blir godkjenningskravet bare formalia, sier han.

— Men den manglende godkjenningen kan være et tegn på at vannverket har visse mangler. Den dagen det smeller, mangler de sikkerhetsforanstaltningene som skulle hindre at folk ble syke, fortsetter Nicholls.

Listen over ikke-godkjente vannverk er egentlig lenger. Noen vannverk er nemlig bare godkjent på papiret, såkalt plangodkjent. Da mangler endelig godkjenning av det ferdige vannverket. I BTs oversikt er plangodkjenning regnet som godkjent.

Svartediket og Tarlebø er blant vannverkene som har status plangodkjent.