Det melder TV 2.

Myndighetene vil nå luke ut personer som ikke er egnet til å jobbe i vaktselskaper. Alle vektere skal inn i et eget register som så skal sjekkes opp mot strafferegisteret.

Assisterende politidirektør Vidar Refvik sier til TV 2 at det er beklagelig at en bransje som skal skape trygghet hos publikum tvert imot skaper et miljø av utrygghet.

Vaktselskapene kan i dag bare be om vandelsattest når en vekter blir ansatt. De får ikke vite om lovbrudd begått senere. En del selskaper gir dessuten blaffen i å kontrollere sine vektere, ifølge TV 2.

– Vi vil lage et register som gjør at vi kan fange opp de personene som har begått straffbare handlinger, sier Refvik. Alle de 10.000 som jobber i vekterbransjen skal inn i dette registeret som jevnlig skal sjekkes opp mot strafferegisteret.

– Vi vil særlig legge vekt på å få luket ut de vekterne som ikke skal være i denne bransjen og som har kriminalitet på rullebladet sitt, sier den assisterende politidirektøren.

Han sier det vil bli reagert dersom vaktselskapene ikke sender inn opplysninger til det planlagte registeret.

– Det er et paradoks at politiet skal bruke tid og ressurser på å bekjempe kriminalitet i vekterbransjen i stedet for å kunne bruke disse ressursene på å bekjempe kriminalitet i samfunnet, sier Refvik.