Trygdedirektør Dagfinn Høybråten har nå underskrevet en avtale om behandling av 5000 ventelistepasienter ved Axess Elisabethsjukhuset i Uppsala.

— Det er viktig at fylkeskommunene og de norske sykehusene nå aktivt bruker de mulighetene som er fremskaffet for å gi pasienter som ønsker det raskere hjelp, skriver trygdedirektør Dagfinn Høybråten i en pressemelding.

Sykehuset i Uppsala er mest kjent for sin ekspertise på ryggkirurgi, men tilbyr også operasjoner innenfor mange forskjellige diagnoser. Denne avtalen er den tredje Rikstrygdeverket inngår med et svensk sykehus.

De første pasientene vil kunne reise til sykehuset i Uppsala om kort tid. Det er det enkelte norske sykehus som avgjør hvilke pasienter som kan få tilbud om behandling i utlandet.

NTB