— At så mange mottar sosialhjelp over så lang tid er ikke akseptabelt, og vi har satt i gang flere tiltak for å endre denne trenden, sier sosialministeren til NTB.

Tirsdag besøkte hun Smia i Molde, et av 13 prosjekter i Norge som er innrettet mot langtidsledige sosialhjelp-mottakere. Målet er å gi hjelp til å komme ut av en tilværelse som sosialhjelpmottaker og over i et normalt liv.

Trinnvis

I Molde har 60 vært med i prosjektet, de fleste ungdommer. Smia-teamet bruker folk med ulik erfaringsbakgrunn og fagkompetanse til å gi trinnvis hjelp fram mot arbeid eller utdanning.

For mange tar det lang tid, for andre går det raskere. -Alle er i besittelse av ressurser og interesser, men noen trenger hjelp til å finne ut hva de kan og vil, sier prosjektansvarlig Jan Holden.

Smia-prosjektet har virket, og helse- og sosialsjef Henry Larsen i Molde er fornøyd med resultatene siden oppstarten sommeren 2001. Han sier at tiltaket koster, men i sum kan regnestykket likevel være positivt. -Hva koster det samfunnet dersom en ungdom kommer ut i en kriminell løpebane, spør han.

Overgang

Blant flere ungdommer som deltar i prosjektet er Beate Børresen (24). Hun har vært hjemme med et lite barn i lengre tid, og har hatt problemer med å komme inn i vanlig arbeid.

Beate sier til NTB at hun synes oppholdet på Smia fra september i fjor har fungert godt for henne, og har vært en fin overgang til arbeidslivet. Hun skal snart ut i arbeidspraksis.

Skreddersøm

En voksende gruppe sosialmottakere er rusmisbrukere. Sosialminister Ingjerd Schou mener at det må skreddersøm til i hjelpeapparatet for å gi et bra tilbud til den enkelte. Det er skreddersøm som drives i Smia-prosjektet, og hun er godt fornøyd med det hun har sett av resultater fra dette prosjektet.

— Vi ser at mange faller utenfor dersom de slutter i videregående skole etter første år. Det er viktig at disse blir fanget tidlig opp og får hjelp til å komme videre.

(NTB)