I Bergen ligger bøtenivået mellom 8 og 10.000 kroner.

– Den spesielle bebyggelsen i Bergen gir stor brannfare, og det er årsaken til at bøtesatsene er satt så høyt. En bot skal virke avskrekkende og forebyggende, sier operasjonsleder Oddvar Nordfonn ved Hordaland politidistrikt.

Ifølge Politidirektoratet er det ikke fastsatt noen felles bøtesats for hele landet for ulovlig bruk av fyrverkeri. Dette bestemmes av det enkelte politidistrikt.

Halvert

Forbudet mot bruk av raketter med styrepinner ble innført i fjor og gjelder fortsatt. Forbudet ga umiddelbart en kraftig reduksjon i tallet på personskader og branner landet over. Tallet på personskader ble mer enn halvert.

— Vi er spent på om den gode statistikken holder seg ved årets nyttårsfeiring, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk Brannvernforening til NTB.

Han er veldig fornøyd med at antall personskader ble redusert fra 155 nyttårsaften 2007/08 til 61 nyttårsaften 2008/09. Tallet på alvorlige øyeskader ble redusert fra 23 til 9. Branner og branntilløp ble redusert i de fleste fylker.

— Men foreløpig har vi bare erfaring fra én nyttårsfeiring. Det er for tidlig å fastslå at forbudet mot raketter med styrepinne har en varig effekt, sier Kalheim.

Fra Sverige

I Norge er det ikke tillatt å selge denne typen raketter. I Sverige selges derimot raketter med styrepinner helt lovlig. Men det er forbudt å kjøpe fyrverkeri i Sverige og ta det med over grensen til Norge.

— Dette forbudet gjelder alt fyrverkeri. For å ta med fyrverkeri over grensen, må det først innhentes en spesiell tillatelse fra DSB, sier avdelingsleder Rolf Bjørnestad i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB.

I fjor ble 20 registrerte skader forårsaket av fyrverkeri med styrepinne. Ifølge Bjørnestad er dette fyrverkeri som folk enten har hatt liggende fra året før eller kjøpt i utlandet og tatt ulovlig med seg inn i landet.

Lovlig fyrverkeri

Det er fortsatt lovlig fyrverkeri i handelen. Vanlige folk er ikke fratatt all glede ved bruk av fyrverkeri. I tillegg arrangerer mange kommuner felles fyrverkeri. Det gjelder blant andre Oslo, Trondheim og Stavanger.

Raketter uten styrepinne er fortsatt lovlig både å kjøpe og bruke, men Kalheim oppfordrer likevel til forsiktighet.

— Det er viktig at utskytingsrampen er plan, at den som tenner lunten er edru. I tillegg skal det ikke gjøres et nytt forsøk på å tenne lunten dersom det tilsynelatende var mislykket første gang, sier Kalheim.

Mange mener at bakkefyrverkeri kan være langt flottere enn raketter med styrepinner. At kommuner organiserer fellesfyrverkeri beskrives som et godt og trygt tiltak.