Det gjelder i hovedsak SAS Ground Services (SGS), SAS Technical Services (STS) og store deler av SAS Cargo.

Et eventuelt vedtak om salg i en eller annen form, vil uansett ikke komme som noen stor overraskelse. For et halvt år siden – 13. juni – presenterte den nye SAS-sjefen Mats Jansson en ny strategi for gruppen, en strategi som samme dag var godkjent av styret. Den går i hovedtrekk ut på å bedrive det man mener SAS er aller flinkest til, nemlig å fly passasjerer innen Skandinavia og til og fra Skandinavia fra resten av verden.

Det gir åpninger for å selge passasjerhandlings— og stasjonsselskapet SGS, den tekniske divisjonen STS, og SAS Cargo. Det har vært tungt for SAS å drive disse dattervirksomhetene de siste årene, og fortjenestemarginene er ikke tilstrekkelige. Derfor har det de siste seks måneder vært en vurdering om hele eller deler av virksomhetene skal selges. For fraktvirksomheten gjelder det i første rekke driften av 13 terminaler i Skandinavia gjennom selskapet Spirit Air Cargo Holding.

Må forbedre

Selv om SAS allerede har gjennomført spareperioder og nå ser positive tall på bunnlinjen, har konsernet siden 2001 faktisk tapt inntekter på rundt 6 milliarder svenske kroner. Nå må det tas nye, skikkelige tak, sier Jansson, som mener at konsernet ikke lenger kan overleve bare ved å selge ut aktiva – altså eiendommer og kompetanse.

– Kjernevirksomheten er nødt til å generere den fortjeneste som vi behøver for å kunne overleve, slo Jansson fast i juni.

For å få dette til, må inntekter og utgifter tilpasses den nye strategiplanen «Strategi 2011». I korthet går den ut på at salg og omstruktureringer skal gi kostnadseffekter på 2,8 milliarder svenske kroner per år fram til 2011. Inntektene før skatt skal i den samme periode forbedres med 4 milliarder kroner. Ett av målene er blant annet å øke antall passasjerer med 20 prosent over fireårsperioden.

– Vi trenger en fortjenestemargin på 7 prosent. Vi er ikke der i dag, men det er fullt måling å nå dette målet, sier Mats Jansson.

Flyselskaper selges

Allerede er det tatt skritt for å gjøre SAS-gruppen mer skandinavisk enn den er i dag. Interessene i det spanske flyselskapet Spanair er allerede solgt, og nå gjenstår å selge eierandeler i det britiske selskapet British Midland (BM) og i Air Greenland.

Hvilken fortjeneste SAS vil sitte igjen med, er usikkert. Men det er ventet at SAS vil oppnå en god slump penger for BM-aksjene fordi selskapet sitter på meget attraktive landings- og avgangsrettigheter (slots) på Londons Heathrow.

SAS sitter dessuten på eiendomsmasser som konsernet ikke lenger har bruk for. Hovedkontoret i Frösundavik utenfor Stockholm er blitt for voluminøst, og vel halvparten av arealene brukes av andre virksomheter. Hovedadministrasjonen ser seg nå rundt for å finne ny lokalisering for hovedkontoret, og nærhet til Arlanda ansees som gunstig.

SELGER UT? På mandag blir det klart om SAS selger datterselskaper. Mange jobber henger i en tynn tråd.
Poppe, Cornelius
VIL HA FORTJENESTE: SAS-sjef Mats Jansson vil ha en fortjenestemargin på 7 prosent. Selskapet er ikke der i dag.
Mats Andersson / SCANPIX