Stortinget bevilget i fjor 120 millioner kroner for å gi sykmeldte arbeidstakere tilbud om operasjoner og utredninger utfor det ordinære helsetilbudet. Formålet er å få folk raskere tilbake i jobb.

Etter 2. tertial i fjor hadde 7.000 arbeidstakere fått tilbud om å kjøpe private helsetjenester, og det betyr at tallet vil passere 10.000 når statistikken for 2002 foreligger, sier konsulent Ole A. Opdalshei i Rikstrygdeverket til Aftenposten.

Det er enkle inngrep som behandling av knær, nakke, skuldre og albuer som dominerer.

(NTB)