– Det er god kontakt mellom partene, og dispensasjonssøknadene blir behandlet raskt. Men hvis noen som har behov for øyeblikkelig hjelp ikke får det, vil vi umiddelbart varsle Helsedepartementet om fare for liv og helse, sier direktør i Statens helsetilsyn Lars E. Hanssen til NTB.

Plagsomme virkninger

Helsetilsynet sentralt fikk tirsdag inn rapporter fra tilsynene i de berørte fylkene. Hanssen sier at streiken har plagsomme virkninger for de mange pasientene som får utsatt behandling og operasjoner.

– Hvis streiken blir langvarig, kan tilstanden for noen forverre seg slik at behovet for behandling blir akutt. Jo lengre tid som går, jo lengre blir køen, sier han.

Streiken går særlig ut over poliklinisk behandling og dagkirurgi.

1.000 operasjoner

Ifølge forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne Helse har det ikke vært kontakt mellom partene tirsdag. Streiken har vart i seks dager, og de streikende gjør alt de kan for å unngå tvungen lønnsnemnd.

– Det siste tallet jeg har hørt, er at 1.000 undersøkelser og operasjoner er utsatt, sier han.

De streikende medlemmene av Akademikerne Helse vil ha en punktmarkering ved rådhuset i Oslo onsdag i protest mot arbeidsgiverforeningen NAVO, og det er også punktmarkeringer ved åtte sykehus som ikke er tatt ut i streik.

Mange søknader

Opptrappingen av sykehusstreiken har ført til et stort antall dispensasjonssøknader. Over 300 nye søknader er kommet inn etter mandagens utvidelse av streiken.

– Flere av søknadene gjelder enkeltvakter, og dette gjelder i første rekke innenfor området øyeblikkelig hjelp, sier Rune Frøyland for Akademikerne Helse til NTB.

Frøyland opplyser at rundt tre firedeler av alle dispensasjonssøknader er innvilget. Totalt er 711 dispensasjoner behandlet, og 513 av disse er innvilget.

Stor avstand

Sykehuskonflikten omfatter nå nær 950 sykehusansatte ved ti sykehus på grunn av konflikten mellom Akademikerne Helse og arbeidsgiverorganisasjonen NAVO.

Fortsatt er det stor avstand mellom partene, men Frøyland sier det ikke er tatt stilling til en ytterligere opptrapping av streiken.

NAVOs direktør for arbeidsliv, Anne-Kari Bratten, sier til NTB at hun ikke har fått noe varsel om en utvidelse av streiken.

Ansatte ved disse sykehusene er i streik: Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Universitetssykehuset Nord-Norge, Aker universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus i Bergen, Sykehuset Telemark, Stavanger universitetssjukehus og Sykehuset i Førde.