I dag er det 1700 hytter på Kvamskogen. Det kan økes til 2700 hytter de nærmeste årene. Det kan innebære både ny skiheis, og muligheten for å bygge anlegg for sommeraktiviteter.

— Det er et voldsomt trykk for utbygging i Kvamskogen, sier prosjektleder Kjell Ove Hjelmeland i Norconsult.

Norconsult har fått oppdraget fra Kvam herad med å analysere konsekvensene av større utbygging, eller eventuelt å fryse utviklingen. Det siste synes lite aktuelt, sier Hjelmeland.

— Det bygges 30 til 40 nye hytter i året på Kvamskogen. Det er en viktig næring for Kvam, og hyttebygging sysselsetter mange i løpet av ett år, sier han.

Hjelmeland samler inn forslag til hva som kan bli aktuelt å gjøre på Kvamskogen. Det ligger inne et forslag til ny skiheis som ligger høyere i terrenget, og dermed er mer snøsikkert. Det skal også vurderes om Kvamskogen kan gjøres attraktivt som feriested også om sommeren. Det kan innebære ridesenter og sykkelaktiviteter.

Norconsult skal levere sitt første utkast til innstilling til kommunen like før sommeren. Det er kommunestyret som til slutt tar avgjørelsen om utbygging.