207 enslige mindreårige og 811 barn i følge med voksne har søkt om asyl hittil i år, viser tall fra UDI.

– Vi har grunn til å tro at mellom 20 og 35 prosent av barna sliter med angst og depresjoner. Dette kan påvirke skolearbeidet og evnen til å få venner, sier psykolog Patrick O'Loughlin, ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen til Klassekampen.

Han sier det er vanskelig å skaffe psykologisk hjelp til barna, fordi helseforetakene ofte vil vente til de vet om barnet skal bli eller ikke.