TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bergens-tidende.no

— Det er samfunnsnedbrytende å kaste 150 lokalsamfunn ut i turbulens om skolens fremtid, sier rådgiver Torodd Fagerheim i Landslaget for Udelt og Fådelt skole til Bergens Tidende. 500 skoler er lagt ned siden 1986.

Trang økonomi Uvanlig trang kommuneøkonomi har tvunget kommuner over hele landet til å vurdere nedleggelse av skoler. I svært mange kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane har foreldre samlet seg til kamp for skolen og kamp for bygdens fremtid.

I Hordaland ser det nå ut til at fire skoler legges ned og elevene ved en ungdomsskole overføres til en annen skole. Stolmen og Vinnes skoler i Austevoll legges ned til sommeren. Ungdomstrinnet ved Selbjørn skole overføres til Eidsbøen ungdomsskole.

Allerede 13. juni i fjor bestemte Etne kommunestyre å legge ned Sørstranda og Grønstad skoler. Dessuten forsvant mellomtrinnet ved Rygg skole.

Voksenproblem - Elevene trives ved den nye skolen. Tross sterk motstand har dette gått bra. Skolenedleggelse er et voksenproblem, mener rådmann Marit Elise Mølstre i Etne. På siste møte i kommunestyret før jul sto en motstander frem og fortalte at ny skole var positivt for hans barn.

I Sogn og Fjordane ser det nå ut til at de aller fleste truede skolene er berget. Fem skoler var truet i Stryn og fire i Vågsøy. Også i Hyllestad, Flora, Gulen, Askvoll, Naustdal, Vik og Fjaler har det vært vurdert å legge ned skoler i år.

— Kommunene tjener ikke på å legge ned skoler. Samfunnsøkonomisk blir det ulønnsomt fordi skyssutgifter kommer i tillegg. Ofte stiger også utgiftene på sosialbudsjettet, sier Torodd Fagerheim.

Trygghet Opplæring i nærmiljøet er en menneskerett. Verdien er til og med fremhevet i læreplanen. Det nære og kjente gir trygghet. For lokalsamfunnenes fremtid er skolen avgjørende.

— Barna bærer prisen for skolenedleggelse. Må et barn reise en time frem og tilbake hver dag, gir det 25 dagsverk tilleggsbelastning i året. Arbeidsfolk reagerer når de blir fratatt en eneste fridag, men barna må tåle mye, påpeker Fagerheim.

Les også: Lærdom for livet i liten skule