— Det er opprettet et samarbeid mellom den lokale helsetjenesten i Sogndal og våre medarbeidere der. Alle ansatte skal ha en samtale med helsetjenesten og i den forbindelse vil legen avgjøre for hvert enkelt tilfelle om det skal tas personlige prøver, sier kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist i Gilde til NTB.

Kontaktet alle

Informasjonssjef Grethe Skundberg i Gilde region Vest opplyser at konsernet har hatt et stort arbeid for å få kontakt med alle ansatte for å informere dem om at de må avgi prøver.

I tillegg er det tatt omkring 100 prøver på Gildes anlegg, Terina, i Sogndal. Prøvene er sendt til Oslo der analysene blir gjort. Hele produksjonsprosessen i spekematbedriften gjennomgås nøye for å se om noe kunne vært gjort bedre.

– Vi tar dette på alvor og snur hver stein, sier Skundberg i Gilde region Vest.

100 ansatte Det jobber i underkant av 100 personer hos Gilde i Sogndal. Spekematbedriften ble stengt av Mattilsynet mandag.

– Ansatte som ønsker det, samles hver dag. Vi holder bedriftslokalene åpne og de som vil det kan for eksempel se nyhetene sammen, sier Skundberg.

Alle ansatte i Gilde har avtalt at de tar nærmere to uker avspasering mens de venter på svarene på prøver etter at E.coli-smitte ble funnet i spekepølser fra bedriften.